TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ

Tài liệu điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu mua quyền truy cập và các cơ sở dữ liệu miễn phí. Các loại tài liệu điện tử hiện có tại Thư viện bao gồm:

1.   Mạng liên kết nguồn lực Thông tin KH & CN “STINET”

Đây là nguồn tài liệu hữu ích bao gồm kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, sách, giáo trình nội bộ, luận văn, luận án, tạp chí chuyên ngành KH&CN, tài liệu hội thảo,... được phát triển bởi các thành viên: Sở Khoa học và công nghệ TP. HCM, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và các trường đại học trong nước,… Hệ thống cho phép truy cập đến các tài liệu toàn văn theo cơ chế mở, hoàn toàn miễn phí.

Để sử dụng, truy cập vào địa chỉ website thuvien.hufi.edu.vn → chọn mục  “THÔNG TIN KH&CN “STINET” hoặc www.stinet.gov.vn 

§  Hướng dẫn sử dụng tại đây

2. Thư viện số: Khai thác nguồn tài nguyên khổng lồ với hơn 1.300.000 tài liệu gồm giáo trình, ebook, luận văn, báo cáo,…và nguồn tài nguyên số của hơn 100 trường ĐH-CĐ khác trong hệ thống liên kết của Tailieu.VN

Truy cập tại đây

§  Hướng dẫn sử dụng tại đây

3. Cơ sở dữ liệu KH&CN nước ngoài: Bộ sưu tập này là các Cơ sở dữ liệu của các nhà xuất bản uy tín thế giới như SpringerLink, Proquest Central, Science@Direct, IEEE Xplore Digital Library, ACS, Scopus,… bao gồm bao gồm các bài báo, ebook,... thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

§  Truy cập tại đây

§  Hướng dẫn sử dụng tại đây

4. Cơ sở dữ liệu tạp chí KH&CN trong nước: CSDL tập hợp hơn 110.000 những bài nghiên cứu các ngành được đăng trên các tạp chí trong nước. Hỗ trợ tham khảo trong công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống bao gồm tất cả các chủ đề được cập nhật hàng ngày.

§  Truy cập tại đây

§  Hướng dẫn sử dụng tại đây

5. Cơ sở dữ liệu Pháp luật Việt Nam: Đây là Cơ sở dữ liệu luật toàn văn, cung cấp đầy đủ các văn bản luật của Việt Nam, được cập nhật thường xuyên.

§ Truy cập tại đây

§ Hướng dẫn sử dụng tại đây

Tài khoản truy cập các CSDL liên kết: xem tại Thư viện hoặc Sổ tay sinh viên.