Đề nghị mua tài liệu

Bạn đọc có thể gửi yêu cầu Thư viện mua và bổ sung những tài liệu mà bạn đọc cần tham khảo, nghiên cứu,... nhưng thư viện chưa có hoặc có nhưng số lượng không đáp ứ​ng được nhu cầu sử dụng của các bạn. Thư viện sẽ chọn lọc và bổ sung đối với tài liệu có giá trị, những tài liệu được chọn mua thư viện sẽ giới thiệu trên website thư viện tại "DANH MỤC SÁCH MỚI". Mời bạn đọc chú ý theo dõi.
(Hình 1: Nhập thông tin  bạn đọc) (Hình 2: Nhập thông tin tài liệu)


​​