Cung cấp thông tin theo yêu cầu

      Dịch vụ tìm tin theo yêu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, tập hợp, cập nhật, cung cấp thông tin bằng bản điện tử/qua bản in theo yêu cầu của người dùng tin qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc trực tiếp quầy thông tin nhằm hỗ trợ tích cực người dùng tin tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc tìm kiếm thông tin, hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu, bài báo cáo, bài tập, chuyên đề, luận văn tốt nghiệp,…

         
 1.      ​​ * ​​Cách sử dụng dịch vụ: 

 1.       Bạn đọc đăng ký yêu cầu cung cấp thông tin về các đề tài, chủ đề hoặc vấn đề, sự kiện mình đang quan tâm theo mẫu (*) tại quầy thông tin hoặc đăng ký qua điện thoại, email:
 1.       - E-mail: thuvienhufi@yahoo.com

      - Điện thoại: 08 38161673 -37


 1.       * Sản phẩm dịch vụ:
 1.       Thông tin yêu cầu của bạn đọc sẽ được cung cấp dưới dạng bản in hoặc dạng điện tử, bao gồm:
 1.       - Các bài báo, sách trong các CSDL được thư viện mua quyền truy cập hoặc các bài báo cáo khoa học, các chuyên đề khoa học, tài liệu trong các bộ sưu tập do thư viện xây dựng,…;
 1.       - Cung cấp tài liệu gốc, bản sao một phần hoặc toàn bộ tài liệu gốc;

      - Địa chỉ truy cập các nguồn tin.


 •       * Phí sử dụng dịch vụ: 

Sản phẩm tài liệu bản in (Bao gồm các TL có trong các CSDL thư mục trực tuyến)

Đơn giá

- Trang photocopy

1.000đ/ tờ A4 (02 mặt)

- Trang in trắng đen

 2.000đ/ tờ A4 (01, 02 mặt)

- Trang scan (số hoá)

 4.000đ/ tờ A4 (01 mặt)

Phí chuyển giao tài liệu: 

- Gửi email/copy USB

10.000đ/ lần thực hiện

- Gửi bưu điện (ESM, gửi thường, ….)

Theo giá cước bưu điện

- Chi phí khác (chuyển khoản, liên lạc, …)

Thoả thuận theo giá


   

      Bạn đọc trực tiếp thanh toán bằng tiền mặt tại phòng mượn hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

 

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU


                                                                                                                                     Tp.HCM, ngày.......tháng.....năm 201.....

 

 1.       Họ tên:............................................
 1.       MSV..............................................
 1.       Ngành học................................Email .........................................Sđt .............................
 1.       Mục đích sử dụng tài liêu: ..............................................................................................
 1.       Thời gian cần tài liệu:......................................................................

      Nội dung thông tin cần tìm:..............................................................................................


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Người đề nghị

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (ký và ghi rõ họ tên)


 

                                                                                                            Trung tâm Thư viện HUFI hân hạnh phục vụ bạn đọc​