Thư ngỏ v/v tặng sách, tài liệu cho Thư viện

  • 31/10/2017

     Nguồn lực thông tin trong Thư viện có vai trò rất quan trọng. Đó là cơ sở để Thư viện đáp ứng nhu cầu thông tin của các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên trong toàn Trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

    Nhằm tăng cường nguồn lực thông tin, đáp ứng nhu cầu tin của bạn đọc trong khi nguồn kinh phí vẫn còn hạn chế, Thư viện đã sử dụng nhiều cách khác nhau trong đó có việc xã hội hóa việc bổ sung vốn tài liệu Thư viện.

     Để xây dựng vốn tài liệu của Thư viện có chất lượng về nội dung, phong phú về hình thức rất cần có sự phối hợp của các Khoa/Viện và đặc biệt là sự đóng góp của Quý Thầy Cô trong toàn Trường. Vì vậy, kính đề nghị Quý Thầy, Cô chung tay đóng góp, xây dựng vốn tài liệu Thư viện bằng cách tặng lại cho Thư viện trường các tài liệu mà Quý Thầy, Cô viết hoặc đang sở hữu mà ít dùng đến. Thư viện sẽ đưa các tài liệu đó vào các Phòng đọc để Sinh viên đọc và tham khảo trong quá trình học tập tại Trường.

    Trung tâm Thư viện xin trân trọng cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết đóng góp xây dựng Thư viện của Quý Thầy Cô.

    Mọi thông tin về việc tặng tài liệu cho Thư viện xin Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Văn Sáng   qua  địa chỉ email: sangnv@.cntp.edu.vn

    Quý Thầy, Cô có thể tặng trực tiếp tại Thư viện : tầng trệt nhà E, hoặc Thư viện sẽ cử cán bộ đến tận nơi để nhận những tài liệu tặng biếu này.

   

    Xin trân trọng cảm ơn.