Thông báo tổ chức chương trình giao lưu Thư viện

  • 06/04/2018
  • 131

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Chương trình giao lưu, chia sẻ tri thức với sinh viên

 
                Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên nhân “Ngày sách Việt Nam” 21/4 và “Ngày sách và Bản quyền Thế giới ” 23/4;

Trung tâm Thông tin Thư viện phối hợp với Hội sinh viên Trường tổ chức chương trình giao lưu, chia sẻ kiến thức về chữ “Duyên”

trong cuộc sống và cách tiếp cận nhanh nhất những thông tin mang tính thời sự cũng như cách khai thác hiệu quả nhất nguồn tài

nguyên thông tin phục vụ sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu.

1.        Đối tượng tham dự: Sinh viên toàn trường

2.        Thời gian: 13 giờ 30, thứ 7 – ngày 14 tháng 4 năm 2018.

3.        Địa điểm: Hội trường C trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM

4.        Nội dung chương trình:

-       Giới thiệu tủ sách “Trao đổi tri thức” đến từ thư viện trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

-       Hướng dẫn kỹ năng khai thác và sử dụng tài nguyên thư viện

-       Tọa đàm với ca sĩ, nhạc sĩ, tác giả Hamlet Trương; giới thiệu đến sinh viên những cuốn sách nổi tiếng của tác giả, kèm theo hoạt động ký tặng sách.

-       Giao lưu với Thư viện; Hội sinh viên Trường - CLB sách và hành động HUFI

5.        Thời gian và hình thức đăng ký:

-       Thời gian đăng ký: Kể từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 12/4/2018

-       Sinh viên đăng ký tham gia qua link: goo.gl/wQcGyL

   Trân trọng ./.

 

                                                                                                                      TRUNG TÂM TT. THƯ VIỆN