Thông báo dành cho SV năm nhất

  • 27/09/2017
  • 1

        Dữ liệu sinh viên năm nhất đã được cập nhật, Thư viện đã sẵn sàng phục vụ. Các bạn SV năm nhất có thể mượn sách và sử dụng các nguồn Cơ sở dữ liệu của thư viện ngay từ bây giờ.

        Xem “Hướng dẫn sử dụng và tra cứu các nguồn Cơ sở dữ liệu thư viện HUFI” tại: http://thuvien.hufi.edu.vn/    Vào mục “HƯỚNG DẪN”  chọn “HDSD các nguồn CSDL”


        Lưu ý: Trong thời gian chờ Thẻ sinh viên, các bạn sử dụng Biên lai học phí + Giấy tờ tùy thân có ảnh (CMND hoặc Bằng lái xe) để mượn sách.