Tham dự tập huấn chủ đề: "Tài nguyên giáo dục mở phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học"

  • 09/11/2017
  • 45

                                                                                       THAM DỰ TẬP HUẤN
                                          Chủ đề: “Tài nguyên giáo dục mở phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học”      

        Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh đã tham dự Lớp tập huấn chủ đề Tài nguyên giáo dục mở phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học” do Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam đã phối hợp với Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.

       Lớp tập huấn đã quy tụ hơn 100 học viên đến từ 52 Thư viện thuộc các Trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam.  Tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) là một vấn đề mới và không dễ để hiện thực hóa trong cuộc sống, nhất là trong điều kiện cụ thể hiện nay trong khu vực giáo dục của Việt Nam. Với tiêu chí thúc đẩy sức mạnh của cả cộng đồng, bất kỳ tác giả nào khi đăng ký tài khoản trên hệ thống đều có thể đóng góp nội dung, cùng góp nên kho tri thức, phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Chương trình Tài nguyên giáo dục mở sẽ góp phần không nhỏ vào việc cung cấp giáo trình tham khảo cho việc thực hiện đào tạo đại học theo tín chỉ của các Trường..

        Giảng viên chính, ông Lê Trung Nghĩa – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở, Bộ Khoa học và Công nghệ. Đến với lớp tập huấn, ông Lê Trung Nghĩa đã chia sẻ một số chủ đề về “Thư viện với việc xây dựng bộ sưu tập và tham gia thế giới nguồn mở để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân” với các nội dung: Giới thiệu về Tài nguyên giáo dục mở; Kỹ năng về Tài nguyên giáo dục mở; Thực hành cấp phép sử dụng Tài nguyên giáo dục mở. Giảng viên và học viên đã cùng nhau thảo luận, trao đổi và tìm hiểu thông tin về nguồn tài nguyên mở vô tận này..

       Khóa tập huấn đã cung cấp một số kỹ năng để nhận biết, sưu tầm, tạo lập, giới thiệu và phổ biến nguồn tài nguyên Giáo dục mở cho cán bộ Thư viện được nâng cao thêm kiến thức của bản thân, để đưa Thư viện phát triển, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của người dùng tin.

        MỘT SỐ HÌNH ẢNH

                                       

        

NGƯT.PGS.TS. Lý Hoàng Ánh – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, phát biểu chào mừng lớp tập huấn


ThS. Dương Thúy Hương – Chủ tịch VILASAL phát biểu khai mạc


NGƯT.PGS.TS. Lý Hoàng Ánh và Chủ tịch VILASAL tặng kỷ niệm chương và hoa cho Giảng viên và các nhà Tài trợ