Notice: The service schedule for summer school year 2018 - 2019

  • 23/07/2019

Notice: The service schedule for summer school year 2018 - 2019


Based on the summer vacation plan of HCMC University of Food Industry. HCM. Information Center - Library announces the following schedule:

The library operates continuously during the summer from July 1 to August 9, 2019 at Ground Floor and 1st Floor.

Timeserver:


- From 07:00 - 16:30 from Monday to Friday;


- Saturday, Sunday off.


- August 12, 2018: students start studying under TKB new school year 2019-2020. The library operates from 07:00 - 20:30.


We hope you pay attention and arrange the summer study time at the Library to be convenient and best.


Information Center - Library is pleased to serve you!

New Latest

Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi lời cảm ơn và tri ân đến thầy Hoàng Thái Hà - giảng viên khoa Thủy sản đã gửi tặng sách cho thư viện

Trung tâm Thư viện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh xin gửi lời cảm ơn và tri ân đến các thầy cô trong Khoa Công nghệ Thực phẩm đã gửi tặng sách cho Thư viện

Most view

Trung tâm Thư viện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM xin gửi lời cảm ơn và tri ân đến thầy Đinh Hữu Đông - giảng viên khoa Thủy sản đã gửi tặng sách cho thư viện, những tài liệu này sẽ vô cùng hữu ích cho bạn đọc, đặc biệt là với giảng viên, học viên, sinh viên của trường trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.