Danh sách sinh viên nợ sách quá hạn năm 2017

  • 24/01/2018
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

                           TRUNG TÂM  THƯ VIỆN

 

THÔNG BÁO

 Đối với bạn đọc đang nợ sách Thư viện năm 2017

Thư viện thông báo bạn đọc đang nợ sách Thư viện nhanh chóng đem sách đến Thư viện trả trước ngày 2/1/2018 tại Quầy trả sách trung tâm Thư viện, tầng trệt nhà E. Sau thời gian trên nếu bạn đọc chưa trả sách sẽ bị xử lý theo quy định.
      Rất mong nhận được sự hợp tác của quý bạn đọc.

  

Mã bạn đọc

Họ và tên

Lớp

Nhan đề

Ngày mượn

Hạn trả

2022120215

CAO THỊ YẾN LINH

03DHDB

Kỹ thuật bao bì thực phẩm

16/4/2014

26/4/2014

2001150360

CHANG CHIA SHENG

06DHTH1

Năng lượng mặt trời quá trình nhiệt và

ứng dụng

24/1/2018

3/2/2018

Nguyên lý kế toán Mỹ

2009120044

DƯƠNG ANH TUẤN

03DHMT

Bài tập hóa học đại cương : Tự luận và

trắc nghiệm

21/5/2014

31/5/2014

Hóa học phân tích . P.1Cơ sở lý thuyết

các phương pháp hóa họcphân tích

Bài tập hóa phân tích

2013120072

ĐOÀN THỊ KIM ANH

03DHQT

Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ

3/4/2014

13/4/2014

Bài tập kinh tế quốc tế

2024160144

ĐỖ TUYẾT LINH

07DHHD1

Thuyết phục - Nghệ thuật tác động đến

người khác

17/4/2017

27/4/2017

2004140586

ĐỖ THỊ HOÀI THƯƠNG

05DHHH4

Tri thức quanh ta

13/4/2017

23/4/2017

2008120198

ĐỖ THỊ MỸ LAN

03DHSH

Di truyền học

17/5/2014

13/6/2014

2006120083

HOÀNG TÚ KHANH

03DHTS

Kế toán quản trị (Lý thuyết, bài tập và

bài giải)

27/5/2016

6/6/2016

2005120258

HOÀNG THỊ VỊ

03DHTP

Công nghệ sản xuất malt & bia

10/6/2016

20/6/2016

2005120412

HOÀNG VĂN BẮC

03DHTP

Bảo quản và chế biến nông sản sau

thu hoạch

9/10/2014

19/10/2014

Phụ gia và bao bì thực phẩm

2008150237

HUỲNH THỊ MỸ TRANG

06DHSH4

Cơ sở hóa học phân tích hiện đại.  T.3  

Các phương pháp phân chia,

làm giàu và ứng dụng phân tích

3/1/2018

13/1/2018

Cơ sở hóa học phân tích hiện đại. T.4

Các phương pháp vật lý, toán

học thống kê ứng dụng trong hóa

học hiện đại

3008120294

HUỲNH THIỆU LƯƠNG

12CDSH

Công nghệ Enzym

22/3/2014

1/4/2014

Sinh lý học thực vật

2008140293

LÊ ANH THƯ

05DHSH1

Công nghệ cấy truyền phôi ở gia súc

22/1/2018

1/2/2018

Bạn biết gì về sức khỏe sinh sản và

tình dục

25/1/2018

4/2/2018

2005140424

LÊ LƯU PHƯỚC

05DHTP2

Kỹ thuật ép dầu và chế biến dầu, mỡ

thực phẩm

10/3/2017

20/3/2017

2006120148

LÊ MINH DUY TRÂM

03DHTP

Bài tập hóa phân tích

14/3/2013

24/3/2013

2004160280

LÊ QUANG HUY

07DHHH2

Hóa học vô cơ.  T.3  Các nguyên tố

chuyển tiếp

15/5/2017

25/5/2017

3007120294

LÊ THỊ NGỌC ÁNH

12CDKT

Kế toán doanh nghiệp

13/6/2013

23/6/2013

2005170583

LÊ XUÂN TÍN

08DHTP3

Hóa học thực phẩm

17/10/2017

27/10/2017

Sổ tay tóm tắt các đại lượng hóa lý

2005150234

LƯU THANH DANH

06DHTP1

Độc tố học và an toàn thực phẩm

16/11/2016

26/11/2016

Phân tích hóa học thực phẩm

3008110353

NGÔ MINH THUẬN

11CDSH

Di truyền học

9/9/2013

19/9/2013

Công nghệ nuôi trồng nấm.  T.2

3008130095

NGUYỄN ANH QUỐC

13CDSH2

Hóa sinh y học

26/2/2014

8/3/2014

2003150073

NGUYỄN DUY THẾ

06DHCK1

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp. ,P.1:

Đại số tuyến tính

27/5/2016

6/6/2016

Câu hỏi trắc nghiệm toán cao cấp. . P.II

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn

lý luận chính trị. Môn nhữngnguyên lý CB

của CN Mác, đường lối CMVN và tư

tưởng HCM

27/5/2016

6/6/2016

3008120240

NGUYỄN HOÀI NHI

12CDSH

Tự học và ôn trắc nghiệm hóa học : Hóa đại

cương và vô cơ

7/12/2012

17/12/2012

Bài tập vật lý đại cương.  T.1

3/12/2012

13/12/2012

2006140126

NGUYỄN HUỲNH HƯƠNG

05DHTS1

Streamline English.  Directions :

Student's book, workbook,

speechwork, achievement test

23/3/2015

2/4/2015

Streamline English. Departures :

Student's book, workbook,

speechwork, achievement test

2004140264

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO

05DHHH1

Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa

học và vi sinh vật

18/11/2017

28/11/2017

Phân tích hóa học

3002130025

NGUYỄN NGỌC HÒA

13CDDT1

Toán cao cấp A2, C2 ( Đại số tuyến tính)

10/12/2014

20/12/2014

3008110219

NGUYỄN PHAN THẢO

11CDSH

Công nghệ vi sinh vật . T.3 Thực phẩm lên

men truyền thống

20/12/2013

30/12/2013

2008120239

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

03DHSH

Khám phá  SQL server 2005

3/12/2014

13/12/2014

2022120194

NGUYỄN THÀNH CÔNG

03DHDB

Hóa sinh công nghiệp

31/3/2014

10/4/2014

Cơ sở sinh học vi sinh vật. T.1

2005130022

NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG

04DHTP1

Kỹ thuật ép dầu và chế biến dầu, mỡ

thực phẩm

25/1/2018

4/2/2018

2023120254

NGUYỄN THỊ HỒNG NHI

03DHNH

Tâm lý học quản trị kinh doanh

20/1/2015

30/1/2015

Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

3006130078

NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG

13CDTS

Chế biến tổng hợp thủy sản

11/5/2016

21/5/2016

2205110196

NGUYỄN THỊ THAO

01DHLTP2

Sử dụng chế phẩm Enzim trong công

nghiệp thực phẩm

15/6/2012

25/6/2012

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học.  T.3  Enzyme và

ứng dụng

2005120360

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

03DHTP

Các loại thực phẩm - Thuốc và thực

phẩm chức năng ở Việt Nam

25/9/2014

5/10/2014

Kỹ thuật điện : Lý thuyết, Bài tập giải

sẵn và bài tập cho đáp số

17/9/2014

27/9/2014

2005150165

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

06DHTP3

Giúp trí nhớ chuỗi phản ứng hóa học

24/8/2016

3/9/2016

Hóa lý và hóa keo

2008150069

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

06DHSH1

Sinh lý học người và động vật

21/3/2017

31/3/2017

3004130014

NGUYỄN THỊ TRÚC THY

13CDHH1

Hóa học phân tích : Câu hỏi và bài tập

cân bằng ion trong dung dịch

23/11/2015

3/12/2015

3008110044

NGUYỄN VĂN HÁN

11CDSH

Hóa sinh công nghiệp

13/10/2012

23/10/2012

Giáo trình vi sinh vật học : Lý thuyết

và bài tập giải sẵn. P.1

2001160241

NGUYỄN VĂN HÙNG

07DHTH1

Quốc gia khởi nghiệp

18/11/2016

28/11/2016

Gian truân chỉ là thử thách. Từ chăn

trâu đến chủ tịch tập đoàn

2002130218

NGUYỄN VĂN TRIỂN

04DHDT2

Hướng dẫn thực hành thiết kế

lắp đặt điện nhà

26/4/2016

6/5/2016

CAD trong điện - điện tử cơ điện tử.

T1. : Vẽ và thiết kế mạch in

EAGLE 5.10 và ORCAD 16.0 dành

cho người tự học

2002140175

PHẠM ANH TUẤN

05DHDT4

CAD trong điện - điện tử cơ điện tử. T1. :

Vẽ và thiết kế mạch in

EAGLE 5.10 và ORCAD 16.0 dành cho

người tự học

3/11/2016

13/11/2016

3008110269

PHẠM THỊ THÙY TRANG

11CDSH

Phương pháp phân tích vi sinh vật

trong nước, thực phẩm và mĩ phẩm

26/12/2013

5/1/2014

Công nghệ vi sinh vật . T.3 Thực

phẩm lên men truyền thống

2005150322

PHẠM VĂN HUY

06DHTP2

Anh ngữ trong giao tiếp hàng ngày = 


Everyday dialogues in English

26/6/2017

6/7/2017

180 đề tài nói tiếng Anh =  180 topics

for English speaking practice

Ngữ pháp thực hành nâng cao

2023120033

PHẠM VĂN TÙNG

03DHNH

Kế toán ngân hàng

17/9/2015

27/9/2015

2005140195

TRẦN THỊ HUỆ

05DHTP2

Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê

xuất khẩu

19/1/2018

29/1/2018

2005120207

TRẦN THỊ HƯƠNG

03DHTP

Quá trình và thiết bị trong công nghệ

hóa học và thực phẩm T.7

Kỹ thuật sấy vật liệu

6/6/2015

16/6/2015

2005120251

TRẦN THỊ NGỌC MAI

03DHTP

Tối ưu hóa trong công nghiệp thực phẩm

23/5/2016

2/6/2016

3005100544

TRẦN THỊ TỐ OANH

10CDTP4

Toán học cao cấp.  T.1  Đại số và

hình học giải tích

17/11/2010

17/11/2010

3004125061

TRẦN THỊ THANH THUẬN

12CDHP

Bài tập hóa lý

27/8/2015

6/9/2015

2022150191

TRẦN THÚY NGA

06DHDB3

Sự phát triển chồi và rễ

25/1/2018

4/2/2018

3009120288

TRƯƠNG ĐÔNG

12CDMT

Giáo trình ô nhiễm môi trường đất

và biện pháp xử lý

13/10/2014

23/10/2014

3012130022

TRƯƠNG H.T. CẨM NHUNG

13CDGD1

Phương pháp giải toán hóa hữu cơ

4/3/2014

14/3/2014

2004140092

TRƯƠNG THỊ HỒNG

05DHHH1

Cơ sở hóa học phân tích hiện đại.  T.3  

Các phương pháp phân chia, làm giàu

và ứng dụng phân tích

15/1/2018

25/1/2018

Thẩm định phương pháp trong phân

tích hóa học và vi sinh vật

3005110576

TRƯƠNG THỊ PHỐI

11CDTP2

Nấm men công nghiệp

19/6/2014

29/6/2014

Chế biến sản phẩm phụ dâu - tằm - tơ

2004140053

VÕ NHẬT KỲ DUYÊN

05DHHH2

Vật liệu composite cơ học và công nghệ

20/12/2017

30/12/2017

Nghiên cứu và ứng dụng sợi thực vật

nguồn nguyên liệu có khả năng tái tạo

để bảo vệ môi trường

2008160037

VÕ THÁI HÒA

07DHSH1

Hóa sinh y học

26/9/2017

6/10/2017

2005140357

VŨ KIM NGUYÊN

05DHTP3

Sinh học đại cương T.2 Sinh học thực

vật, sinh học động vật và hệ sinh thái

18/5/2015

28/5/2015

2005120038

VŨ THỊ NHẬT MINH

03DHTP

Vui học tiếng Anh

27/5/2013

6/6/2013

Từ điển những bài viết tiếng Anh :

Trình độ nâng cao và đại học

2005130260

VŨ THỊ OANH

04DHTP5

Cánh đồng bất tận : Những truyện hay

và mới nhất

4/4/2014

14/4/2014

Giáo trình đường lối cách mạng của

Đảng cộng sản Việt Nam

003160207

VY VĂN NHẬT

07DHCK2

Lịch sử văn hóa thế giới cổ trung đại

27/2/2017

9/3/2017

Những câu chuyện thần kì. Anh em

Phalary và lũ yêu quái

Tuổi 20. Tập truyện ngắn